mandag 13. mars 2017

gode ord til deg

Til lags åt alle kan ingen gjera; det er no gamalt og vil so vera.
Eg tykkjer støtt at det høver best å hjelpa den som det trenger mest.
Og kor du bryggjar  og kor du bakar, d’er alltid ein som det ikkje smakar.
Og når den eine så gjerer rop,så ropar sidan den heile hop.

D’er mange nok som vil dommar vera og le åt alt som dei andre gjera,
og lyte finna dei rundt ikring,


og sjølve gjera dei ingen ting.


(TIL LAGS ÅT ALLE
Av Ivar Aasen)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar